Nové Sleva! JUICE ZERO BLACK LABEK - Novinka Zobrazit větší

JUICE ZERO BLACK LABEK - Novinka

Nový produkt

asoamyl a isopropyl nitrity MIXTURE (na dlouhý silný účinek v kombinaci z nejlepšího z obou látek)

Více informací

350 Kč

-150 Kč

500 Kč

nejsme plátci DPH

30 dalších produktů ve stejné kategorii:

Více informací

isoamyl a isopropyl nitrite MIXTURE (na dlouhý silný účinek v kombinaci z nejlepšího z obou látek)

isoamyl a isopropyl nitrite mixture

Kdo má slevu 10 % - má ho za 315 Kč, a kdo až 25 % - NOVE -  (při objednávce nad 500 Kč - jinak 20 %) - za 285 Kč. 

EXTREM, FIST, zkušenost, atd. 

Návod k použití

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H302+H332 - Zdraví škodlivý při požití a při vdechování.

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H341 - Podezření na genetické poškození (inhalačně).

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Bezpečnostní list k produktu:

%C4%8Dtverce%201.jpg