Nové Sleva! VODOO 24 ml propyl Zobrazit větší

VODOO 24 ml propyl

Nový produkt

Upozornění: poslední kus skladem!

800 Kč

-200 Kč

1 000 Kč

nejsme plátci DPH

30 dalších produktů ve stejné kategorii:

Více informací

isopropyl nitrite - nejsilnější poppers, který by se ani neměl prodávat - používat pouze s plexisklem ochranným, jak zapáchá

isopropylnitrite 25 ml

EXTREM, FIST, zkušenost, atd. 

Návod k použití

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H302+H332 - Zdraví škodlivý při požití a při vdechování.

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H341 - Podezření na genetické poškození (inhalačně).

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Bezpečnostní list k produktu:

%C4%8Dtverce%201.jpg